Nô Bi Tô mới vào Vũng Tàu

Nô Bi Tô mới vào Vũng Tàu

Năm 2016, lúc đó Bố vẫn đang dùi mài kinh sử ở tầng thứ hai (Năm 2 Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu) và rất là nhớ Nô. Bố gọi về cho Ông Nội, bảo là muốn đón Nô vào Vũng Tàu với bố chứ Bố nhớ quá. Ông […]

Nô Bi Tô mới vào Vũng Tàu Read More »