Author name: Donto

Kỹ thuật tăng tốc Website WordPress bằng cách loại bỏ JS, CSS không cần thiết

Kỹ thuật tăng tốc Website WordPress bằng cách loại bỏ JS, CSS không cần thiết

Vấn đề mỗi khi chúng ta cài các Plugin mới là nó có thể sẽ chèm thêm đủ thứ hầm bà lằng vào trang Web như Font, CSS, JS khiến cho không chỉ các trang chủ mà cả các trang Category, Tag… đều phải load đống CSS, JS, Font đó…. […]

Kỹ thuật tăng tốc Website WordPress bằng cách loại bỏ JS, CSS không cần thiết Read More »

Chọn từ khoá viết bài làm SEO - Làm sao!?

Lựa chọn từ khoá để viết bài: Kịch bản, nghiên cứu, quyết định

Lựa chọn từ khoá để viết bài và làm content cho Website, đặc biệt khi lựa chọn các Keyword với chủ đích thương mại là vô cùng khó khăn. Các SEOers thường thực hiện một số Công việc để có thể lựa chọn từ khoá phù hợp sau đó kết

Lựa chọn từ khoá để viết bài: Kịch bản, nghiên cứu, quyết định Read More »

Scroll to Top